Ryhmätyö ry 1958 – 2017


Ryhmätyö ry on ollut aikaansa edellä jakaessaan monipuolista ryhmädynaamista tietoa ja taitoa kouluttaessaan ryhmän toimintaan erikoistuneita ammattilaisia monivuotisilla koulutuksilla ja lyhemmillä kursseilla ja julkaistessaan Ryhmätyö-lehteä.

Keskeinen on ajatus ryhmästä vuorovaikutuksen yksikkönä, joka vaikuttaa kaikkiin jäseniin. Ryhmän kehityskulun, roolien, tunne- ja valtarakenteen, yhteistyön esteiden tunnistaminen ja jäsentäminen
auttaa ryhmää ja sen jäseniä kehittymään kohti toimivampaa yhteistyötä.

Toiminta on ollut merkittävää kansanterveystyötä edistäessään ihmisten vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta, joiden rakentava vaikutus on myös heijastunut heidän ihmissuhteisiinsa ja yhteisöihinsä.

Ryhmätyö ry:n toiminta päättyi maaliskuussa 2017.

Tätä sivustoa pidetään esillä toistaiseksi. Sivusto kertoo yhdistyksen historiasta, toteutetuista koulutusohjelmista ja Ryhmätyö-lehdestä.

 

Ryhmien kouluttajat ja työnohjaajat muodostavat jatkossa itsenäisen yhteisön. Toistaiseksi yhteisö jakaa tietoa toiminnastaan www.ryhmatyo.fi/ajankohtaista -sivulla.