Työnohjaajakoulutus


ryhmänohjaajakoulutuksen tai vastaavan käyneille

 

 

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työnohjaajia, jotka ovat perehtyneet sekä teoreettisesti että käytännön kokemuksen avulla erityisesti ryhmässä tapahtuvaan työnohjaukseen, ryhmien työnohjaukseen ja yhteisöjen työnohjaukseen.


Koulutuksen sisältöalueet ovat työnohjauksen taustateoriat, työnohjauksen lähtökohdat ja työnohjaustarpeen arviointi, työnohjauksen tavoitteet, menetelmät ja välineet ja työnohjauksen käytännön harjoittelu. Myös johtajuutta ja työelämän muiden rakenteiden merkitystä työnohjauksen kannalta tutkitaan. Koulutuksen päättää saavutettujen työnohjaustaitojen arviointi ja päättötyö.

 

Työskentely perustuu Ryhmätyö ry:n käyttämään ryhmätyömenetelmään, joka hyödyntää opiskelussa ryhmän jäsenten kokemuksia ja ryhmäprosessia.

 

Koulutus on tarkoitettu työnohjauksesta kiinnostuneille, työnohjaustehtävissä toimiville tai niihin aikoville, joilla on perustiedot ryhmien dynamiikasta ja toiminnasta, jäsenyys- ja ohjaamistaidoista. Riittäviksi perustiedoiksi katsotaan Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaajakoulutus tai vastaava. Koulutus soveltuu myös lisäkoulutukseksi muissa ohjaus- ja johtamistehtävissä toimiville.

Koulutus kestää noin vuoden.

 

Koulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Sen laajuus on 30 opintopistettä.

Lisätietoja Ryhmätyö ry:n toimistosta.

 

 

     Koulutuksen rakenne

 

 

1. Koulutukseen orientoiva kurssi   pe - su

Koulutuksen tavoitteet, sisältö ja toteutukseen liittyvät asiat
Työnohjauksen lähtökohdat ja tarpeen arviointi
oman työnohjausryhmän kokoaminen ja työnohjauksen työnohjaus
Luettavat ja välitehtävät2. Työnohjauskurssi 1 ja 2  molemmat  pe - su

Työnohjauksen taustateoriat, menetelmät ja välineet
Työnohjaajan tehtävät prosessin eri vaiheissa alkaen alkuneuvotteluista
ja sopimuksen tekemisestä ryhmän päättymiseen tai päättämiseen.


Työyhteisön työnohjaus, ryhmän työnohjaus, ryhmässä tapahtuva
työnohjaus, yksilö- ja parityönohjaus
Luettavat ja välitehtävät


3. Työnohjaustaitojen harjoituskurssi  6 päivää

Simuloituja työnohjaustilanteita ja työnohjaustaitojen harjoittelua
ohjaajan, havainnoijan ja jäsenen tehtävästä käsin

Meneillään oleviin työnohjauksiin liittyvien tilanteiden ja
tapausesimerkkien käsittelyä
Luettavat ja päättötyön ohjeet4. Saavutettujen työnohjaustaitojen arviointikurssi  6 päivää


Päättötöiden käsittely ja niihin liittyvät palautteet
Työnohjaukseen liittyvät eettiset kysymykset ja omien kehitystarpeiden arviointi
Palautteen ja ohjauksen hakeminen ja niistä hyötyminen
Todistusten jako ja koulutuksen päättäminenTyönohjauksen ja sen työnohjauksen jokainen järjestää itse.


Kouluttajina toimivat Ryhmätyö ry:n kouluttajat:
Anita Ankkuri-Ikonen, Tervapääskynpolku 14 C, 00780 Helsinki, puh. 040 5642346, ja
Heikki Hyvönen, Heikinlaaksontie 13, 00760 Helsinki, puh. 040 5228572

 

         Hinnat            kurssimaksu                                         täysihoitomaksu

                                                                      Linna-hotelli                      Hostelli

    ei jäsen/jäsen                      2 hh / 1 hh                        2 hh / 1 hh

3 pvn jaksot        280 / 220 euroa                 158 e / 182 e                     121 e / 153 e

6 pvn jaksot        530 / 420 euroa                 361 e /413 e                      248 e / 308 e

                     

 

 

Ryhmätyö-lehdessä julkaistu kirjoitus työnohjaajakolutuksesta.


Ryhmätyö-lehdessä julkaistu kirjoitus työnohjauksesta.