RYHMÄDYNAMIIKAN KURSSI

 

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat ja johtavat erilaisia ryhmiä (opetus-, ohjaamis- ja johtamistehtävät) ja jotka haluavat lisätä tietojaan ja ymmärrystään siitä, miten ryhmien työskentelyä voi kehittää ja mitä niiden ohjaminen ja johtaminen edellyttää.

Kurssin sisältöjä

Mistä ryhmän dynamiikka syntyy ja millaisia ilmiöitä se voi tuottaa
Miten ryhmä vaikuttaa yksilöön ja yksilö ryhmään
Ryhmän keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja niiden merkitys
Vuorovaikutuksen ohjaaminen
Ohjaajan/johtajan suhde ryhmään ja ryhmän suhde häneen
Toimiva ryhmä ja sen edellyttämät tiedot ja taidot

Kurssin aikana kurssilaiset saavat ohjatun kokemuksen yhden kurssin kulusta alkamisesta päättymiseen. Opiskeluryhmää käytetään sisältöihin liittyvien teemojen havainnoimiseen ja jäsentämiseen. Ilmiöitä valotetaan eri taustateorioista ja viitekehyksistä käsin.

Kurssin kokonaistuntimäärä on n. 60. Työskentelyn tiiviin luonteen vuoksi suositellaan, että kurssilaiset varaavat koko kurssiajan opiskeluun ja asuvat kurssipaikalla.

Kouluttajat

Anita Ankkuri-Ikonen, puh. 040 5642 346 sähköposti: anita.ankkuriikonen@gmail.com

Tiedustelut

Näillä sisällöillä Ryhmätyö ry voi järjestää koulutusta. Pyydä lisätietoja ja tarjous Ryhmätyö ry:n kouluttajilta, sähköposti: toimisto(at)ryhmatyo.fi.