JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ

 

Kohderyhmä

Johtamis- esimies-, kehittämistehtävissä toimivat. Ohjaus- ja auktoriteettirooleissa toimivat (esimerkiksi kouluttajat, projektivastaavat, työnohjaajat, tiiminvetäjät jne). Muut henkilöt, jotka omasta tehtävästään käsin haluavat ymmärtää työyhteisöjen toimivuuden edellytyksiä ja osaltaan vaikuttaa siihen, että yhteistyö sujuu mahdollisimman hyvin.

Tavoite

Syventää tietoja, taitoja ja ymmärrystä työyhteisöjen toiminnasta, erityisesti johtajuuden, johtajan toiminnan ja johtamisen ryhmädynaamisten tekijöiden kannalta.

Opiskelun sisältöjä

Yhteinen käsitys perustehtävästä.
Tavoitteiden asettaminen, tavoitteiden merkitys ja niiden toimintaa ohjaava vaikutus.
Johtajuus, johtaminen, johtaja/esimies.
Johtajan/esimiehen suhde ryhmään ja sen jäseniin, suhteen erityispiirteet.
Yhteistyön rakentuminen.
Alaistaitojen kehittäminen.
Kehityskeskustelut, kokoukset ja palaverit johtamisen välineinä (arviointi, palaute, suunnittelun ja ideoinnin ohjaaminen, yhteinen päätöksenteko ja sopimukset).
Mahdollisten ongelma- ja konfliktitilanteiden tunnistaminen, rohkeus tarttua niihin ja niiden tarkoituksenmukainen käsittely.
Johtajan/esimiehen itsenäisyys, erillisyys ja yksinäisyys.
Tuen ja ohjauksen hakeminen.

Opiskelu kurssilla pohjautuu omakohtaiseen osallistumiseen opiskeluryhmässä. Opiskeluryhmää käytetään myös sisältöihin liittyvien teemojen havainnoimiseen ja jäsentämiseen. Opiskelun tiiviin luonteen vuoksi on tärkeää, että kurssilaiset varaavat kurssiajan häiriöttömään käyttöönsä. Suosittelemme kurssipaikalla asumista.

Kurssin kokonaistuntimäärä on n. 50 tuntia.

Kouluttajat

Anita Ankkuri-Ikonen, puh. 040 5642 346 sähköposti: anita.ankkuriikonen@gmail.com
Marita Lehtinen, puh. 044 0172 281, sähköposti: marita.lehtinen@sci.fi

Tiedustelut

Näillä sisällöillä Ryhmätyö ry voi järjestää koulutusta. Pyydä lisätietoja ja tarjous Ryhmätyö ry:n kouluttajilta, sähköposti: toimisto(att)ryhmatyo.fi