Helsingissä keskiviikkoisin kokoontuva

                       K E S K U S T E L U R Y H M Ä


15.10. – 17.12.2014 klo 17.30 – 19.30

Ryhmä on tarkoitettu jokaiselle itsetuntemuksensa lisäämisestä ja ihmissuhteistaan
kiinnostuneelle. Tavoitteena on oppia vuorovaikutustaitoja, kuten ilmaisemaan itseään, kuuntelemaan, tunnistamaan tarpeitaan ja tunteitaan, ja ymmärtämään omakohtaisesti,
miten muut vaikuttavat itseen ja miten itse vaikuttaa muihin.  
Keskustelu on luottamuksellista ja perustuu osallistujien tuomiin aiheisiin ja ryhmässä
esiin nouseviin teemoihin.

Ryhmään ilmoittautuminen edellyttää jäsenyyttä ryhmän koko toiminta-ajan:
15.10. – 17.12.2014. Kokoontumiskertoja on yhteensä 10. Ryhmän toiminnan kannalta
on tärkeää, että jokainen osallistuu mahdollisimman säännöllisesti ryhmään.

Mikäli ryhmään ilmoittautunut joutuu olemaan poissa ryhmäkokoontumisesta, poissaolosta ilmoitetaan etukäteen, joko ryhmän edellisessä kokoontumisessa tai
sen jälkeen tulleesta esteestä ohjaajalle.

Osallistumismaksu on 24 euroa kokoontumiskerralta. Maksu suoritetaan kuukausittain, myös
niiltä kerroilta, jotka mahdollisesti joutuu olemaan poissa.

Keskusteluryhmän ohjaajina toimivat:
Kaarina Ketola, Ryhmätyö ry:n koulutuksessa oleva ryhmänohjaaja.

Tiedustelut ja s i t o v a t ilmoittautumiset 7.10.2014 mennessä:
- Ryhmätyö ry:n toimisto

Sitova ennakkoilmoittautuminen on välttämätön rajoitetun osanottajamäärän vuoksi. Osanottajat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.