RYHMÄTYÖMENETELMÄN KURSSI

Kurssin tarkoitus on perehtyä sekä teoreettisesti että ryhmäkokemuksen avulla ryhmän muotoutumiseen, ryhmän toimintaan ja ryhmän ohjaamiseen erityisesti ryhmän ohjaajan näkökulmasta.

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka työssään tarvitsevat ryhmän ohjaamiseen ja ryhmän toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja, esim. opetus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Opiskelumuodot

 • Ryhmätyöskentely
 • Yksilötyöskentely
 • Syventävä keskustelu

Opiskelun sisältöjä

 • Käsitteiden määrittelyä
 • Mihin ryhmää voidaan käyttää?
 • Yksilö ryhmän jäsenenä
  • tarpeet, toiveet ja odotukset
  • arvot ja asenteet
  • pelot ja suojautuminen
  • tunnereaktiot ja niiden tausta
  • kuunteleminen
 • Ryhmän kehityskulku
  • vuorovaikutus ja kommunikaatio
  • oppiminen ryhmässä ja sen vastustus
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • suojautumiskeinot
  • ryhmän rakenne
  • roolien muodostuminen ryhmässä
 • Ryhmän muotoutuminen työryhmäksi
 • Ryhmän ohjaajan asema ja tehtävät ryhmässä
 • Ryhmän käytön sovellukset

Opiskelu perustuu omakohtaiseen kokemiseen ja kokemuksen kautta oppimiseen. Kurssi on ajankäytöltään tiivis, kurssilaisia pyydetään varaamaan koko kurssiaika häiriöttömään opiskeluun kurssipaikalla.

Kurssin kokonaistuntimäärä on 50 tuntia.

 

Kurssin kouluttajat:

Marja Myllykoski, puh. 050 5523 046 sähköposti: myllykoski.marja@gmail.com

 

Tiedustelut:

Näillä sisällöillä Ryhmätyö ry voi järjestää koulutusta. Pyydä lisätietoja ja tarjous Ryhmätyö ry:n kouluttajilta, sähköposti: toimisto(at)ryhmatyo.fi.

 

T E R V E T U L O A      O P I S K E L E M A A N !