TYÖYHTEISÖN IHMISSUHTEET JA DYNAMIIKKA

 

Kohderyhmä

Työyhteisöjen ja -ryhmien jäsenet, kehitys-, koulutus- ja luottamustehtävissä sekä eritasoisissa esimiestehtävissä toimivat henkilöt.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa ymmärrystä yhteistyöhön vaikuttavista tekijöistä ja lisätä rakentavan osallistumisen taitoja.

Opiskelun sisältöjä

Organisaatio, työyhteisö, työryhmä
Perustehtävän ja rakenteiden merkitys
Työyhteisön ryhmädynaamiset lainalaisuudet:
mm. roolien muodostuminen, yksittäisen ihmisen asema
Johtajuus ja johtaminen
Vuorovaikutus ja sen ohjaaminen
Yhteistyön rakentuminen, yhteistyön esteet, mm. kilpailu
Muutos työyhteisössä.

Opiskelu kurssilla pohjautuu omaan osallistumiseen, oman kokemuksen ja ryhmän työskentelyn jäsentämiseen, myös teoriatasolla.

Kurssin kokonaistuntimääärä on 50 tuntia.

Työskentelyn tiiviin luonteen vuoksi suositellaan, että kurssilaiset varaavat koko kurssiajan opiskeluun ja asuvat kurssipaikalla.

Kouluttajat

Anita Ankkuri-Ikonen, puh. 040 5642 346 sähköposti: anita.ankkuriikonen@gmail.com
Marita Lehtinen, puh. 044 0172 281, sähköposti: marita.lehtinen@sci.fi
Marja Myllykoski, puh. 050 5523 046 sähköposti: myllykoski.marja@gmail.com

Tiedustelut

    Näillä sisällöillä Ryhmätyö ry voi järjestää koulutusta. Pyydä lisätietoja ja tarjous Ryhmätyö ry:n kouluttajilta, sähköposti: toimisto@ryhmatyo.fi